Tag - Alexey Navalny: Amnesty apologizes to Kremlin critic